Η Κλινική Προσέγγιση της Ψυχιατρικής

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η θεματολογία του παρόντος πονήματος αρχικά περιλαμβάνει μια σειρά εισηγήσεων και ερευνητικών εργασιών που αναφέρονται σε προβλήματα συνοσηρότητας τα οποία καλείται η διασυνδετική – συμβουλευτική  υπηρεσία να διαχειριστεί.

Στην συνέχεια περιλαμβάνονται γενικά θέματα ψυχοπαθολογίας και η αντιμετώπισή των σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά πορίσματα ενώ τέλος παρατίθεται μια εισήγηση που αναφαίρετε στη σχέση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας και του Ψυχιατρικού Τομέα.

Από Δρ. Βιδάλη Αθανάσιο.

Category: Product ID: 232

Description

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Η θεματολογία του παρόντος πονήματος αρχικά περιλαμβάνει μια σειρά εισηγήσεων και ερευνητικών εργασιών που αναφέρονται σε προβλήματα συνοσηρότητας τα οποία καλείται η διασυνδετική – συμβουλευτική  υπηρεσία να διαχειριστεί.

Στην συνέχεια περιλαμβάνονται γενικά θέματα ψυχοπαθολογίας και η αντιμετώπισή των σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά πορίσματα ενώ τέλος παρατίθεται μια εισήγηση που αναφαίρετε στη σχέση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας και του Ψυχιατρικού Τομέα.

Από Δρ. Βιδάλη Αθανάσιο.

Additional information

ISBN

960-8498-11-2

Author

Dr Athanasios Vidalis

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.