Θέματα Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Βιδάλης Α. – Διδασκάλου Θ. – Τσιλίκας Σ.

Η παρούσα εκδοτική προσπάθεια εμπεριέχει σε επτά ενότητες ελληνική και διεθνή ερευνητική αρθρογραφία απόρροια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου “ Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο”.

Τα νεότερα δεδομένα της βασικής και κλινικής έρευνας στο παρόν πόνημα καταδεικνύουν ότι η καθημερινή κλινική αντιμετώπιση των ασθενών δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στατική, αλλά απαιτείται να προσαρμόζει συνεχώς την πρακτική της σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα των περιστατικών όπως και με τα νεότερα ερευνητικά πορίσματα.

Category: Tags: , , Product ID: 220

Description

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Βιδάλης Α. – Διδασκάλου Θ. – Τσιλίκας Σ.

Η παρούσα εκδοτική προσπάθεια εμπεριέχει σε επτά ενότητες ελληνική και διεθνή ερευνητική αρθρογραφία απόρροια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου “ Ψυχιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο”.

Τα νεότερα δεδομένα της βασικής και κλινικής έρευνας στο παρόν πόνημα καταδεικνύουν ότι η καθημερινή κλινική αντιμετώπιση των ασθενών δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι στατική, αλλά απαιτείται να προσαρμόζει συνεχώς την πρακτική της σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα των περιστατικών όπως και με τα νεότερα ερευνητικά πορίσματα.

Additional information

ISBN

960-8498-06-6

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.